• Mã sản phẩm: HABX
  • Giá bán:
  • Mô tả:
    • Kích thước : 10cm x 30 cm x 14 cm
    • Trọng lượng : 500 g