Thông tin liên hệ

Tel: 84-220-385 3387
Fax: 84-220-383 0083

Km 52+200 Quốc lộ 5, Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương

hoaan.banhdauxanh@gmail.com